• Θεοτόκος Οδηγήτρια
  • Κωδικός Αντικειμένου : 165
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Λευκάδας
  • Τύπος : Εικόνα
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Τοποθεσία : Λευκάδα
  • Απόκτηση : Δωρεά
  • Τρέχουσα Θέση : Ι. Μ. Φανερωμένης