• Βημόθυρα με τον άγιο Κύριλλο και τον άγιο Αθανάσιο
  • Κωδικός Αντικειμένου : 162
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Λευκάδας
  • Κατηγορία : Ξυλόγλυπτος διάσκοσμος
  • Χρόνολογία : 1811
  • Τοποθεσία : Λευκάδα
  • Τρέχουσα Θέση : Ι. Μ. Αγ. Γεωργίου στους Σκάρους
  • Περιγραφή : Ιδιαίτερα εντυπωσιακά εκθέματα αποτελούν τα δύο βημόθυρα από την Ι. Μ. Αγ. Γεωργίου στους Σκάρους, με τον Άγ. Κύριλλο και τον Άγ. Αθανάσιο, που χρονολογούνται στα 1811.