• Χριστός Μέγας Αρχιερέας
  • Κωδικός Αντικειμένου : 161
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Λευκάδας
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : 1797
  • Τρέχουσα Θέση : Ι.Ν. Αγ.Στεφάνου στο Βουρνικά.