• Εικόνες της Ανάστασης
  • Κωδικός Αντικειμένου : 158
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Λευκάδας
  • Τύπος : Εικόνα
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : τέλη 18ος αι. Αρχές 19ος αι.
  • Τοποθεσία : Λευκάδα
  • Τρέχουσα Θέση : Ι. Ν. Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σύβρο
  • Περιγραφή : Ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα που συνδέεται με τις απελευθερωτικές προσπάθειες του Ελληνισμού, διακρίνουμε στις δύο εικόνες με την παράσταση της Ανάστασης: η Ανάσταση του Χριστού παραπέμπει στην Ανάσταση του Γένους. Μάλιστα, ο συμβολισμός αυτός είναι περισσότερο εμφανής στην ελλειψοειδή εικόνα που προέρχεται από τον Ι. Ν. Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σύβρο και χρονολογείται στα τέλη του 18ου αι. ή στις αρχές του 19ου αι.