• Ένθρονη Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα
  • Κωδικός Αντικειμένου : 155
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Λευκάδας
  • Τύπος : φορητή εικόνα
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : αρχές 19ος αιώνας
  • Τοποθεσία : Λευκάδα
  • Περιγραφή : Ένθρονη Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα (αρχές 19ου αι.), εικόνα κατά τα δυτικά πρότυπα, στοιχεία των οποίων ανιχνεύονται στα έντονα μπαρόκ διακοσμητικά στοιχεία, στην προσπάθεια προοπτικής απόδοσης του χώρου και στο πλάσιμο, αν και με κάποια αδεξιότητα, των μορφών.