• Βημόθυρο
  • Κωδικός Αντικειμένου : 154
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Λευκάδας
  • Κατηγορία : Ξυλόγλυπτος διάσκοσμος
  • Χρόνολογία : 18ος αιώνας
  • Τοποθεσία : Λευκάδα
  • Τρέχουσα Θέση : Ι. Μ. Αγ. Γεωργίου στους Σκάρους
  • Περιγραφή : Εξαιρετικής τέχνης βημόθυρο από την Ι. Μ. Αγ. Γεωργίου στους Σκάρους, με ολόσωμη παράσταση του Νυμφίου (18ος αι.). Πρόκειται για έργο που μπορεί να αποδοθεί στον Λευκαδίτη ζωγράφο Τ. Τζεν.