• Θεοτόκος
  • Κωδικός Αντικειμένου : 143
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους
  • Τύπος : Εικόνα
  • Χρόνολογία : 1868
  • Τοποθεσία : Κόρινθος
  • Διαστάσεις : 0,58 x 0,47 μ.
  • Περιγραφή : Στο κέντρο παρίσταται ο γενάρχης Ιεσσαί αναπαυόμενος. Από την οσφύ του αναφύεται περιελισσόμενος κλάδος, ο οποίος σχηματίζει μετάλλια με παραστάσεις προφητών και βασιλέων. Στην κορυφή, στο κεντρικό μετάλλιο δεσπόζει η παράσταση της ένθρονης Θεοτόκου, η οποία κρατά στην αγκαλιά της τον Χριστό. Άνωθέν της παρίσταται ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα εν είδει περιστεράς. Την παράσταση περιβάλλουν οι μορφές: του αγίου Στεφάνου, του αγίου Σάββα, του αγίου Παντελεήμονος, των αγίων Γεωργίου και Δημητρίου, των Τριών Ιεραρχών (Βασιλείου, Χρυσοστόμου και Γρηγορίου), των αγίων Θεοδώρων, του αγίου Χαραλάμπους, του αγίου Νικολάου και του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.