• Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου
  • Κωδικός Αντικειμένου : 142
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους
  • Τύπος : Εικόνα
  • Χρόνολογία : 1841
  • Τοποθεσία : Κόρινθος
  • Επιγραφές : Η εικόνα αποτελεί έργο των εργαστηρίων της Κωνσταντινουπόλεως, όπως μαρτυρεί και σχετική επιγραφή: «Χειρ Χριστόδουλου Επιβατιανού Κων/πολις».
  • Διαστάσεις : 0,54 x 0,40 μ.
  • Περιγραφή : Στο κέντρο της εικόνος παρίσταται ο δήμιος φέρων ξίφος και η Σαλώμη, η οποία φέρει επί πινακίου την κεφαλή του Ιωάννου του Προδρόμου.