• Γέννηση του Χριστού
  • Κωδικός Αντικειμένου : 141
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους
  • Χρόνολογία : 19ος αιώνας
  • Τοποθεσία : Κόρινθος
  • Διαστάσεις : 0,48 x 0,35 μ.
  • Περιγραφή : Την κεντρική παράσταση καταλαμβάνει η Γέννηση του Χριστού. Συγκεκριμένα παρίσταται η ιερή οικογένεια με το Θείο Βρέφος, τη Θεοτόκο, τον Ιωσήφ και τους ποιμένες, ενώ στο μέσον δεσπόζει ο αστέρας της Γεννήσεως. Στα τέσσερα μετάλλια των γωνιών παρίστανται η επίσκεψη των τριών Μάγων στον βασιλιά Ηρώδη, η φυγή στην Αίγυπτο, η προσκύνηση των Μάγων και η σφαγή των νηπίων.