• Εικόνα
  • Κωδικός Αντικειμένου : 140
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους
  • Τύπος : Εικόνα
  • Τοποθεσία : Κόρινθος
  • Περιγραφή : Το αριστερό διάχωρο καταλαμβάνει η παράσταση της Αναστάσεως του Κυρίου. Ο Κύριος παρίσταται να φέρει το λάβαρο της νίκης επί του θανάτου, ενώ κάτω κείτονται έκθαμβοι οι Ρωμαίοι στρατιώτες. Στο δεξιό διάχωρο παρίσταται η θυσία του Αβραάμ. Ο πατριάρχης Αβραάμ παρίσταται έτοιμος να επιτελέσει το αίτημα του Θεού και να θυσιάσει τον Ισαάκ. Μάλιστα κρατά τον μονογενή υιό του από τον λαιμό, ενώ υψώνει με το χέρι του τη μάχαιρα. Αριστερά απεικονίζεται άγγελος, ο οποίος ματαιώνει την επικείμενη θυσία και παρουσιάζει (κάτω αριστερά) προς σφαγή έναν αμνό. Στο κεντρικό διάχωρο παρίστανται ο άγιος Τρύφωνας φέρων ναΰδριο, ο άγιος Σάββας με ειλητάριο, η αγία Αικατερίνη με σκήπτρο και ο άγιος Νικόλαος να ευλογεί με το δεξί χέρι, ενώ κρατά κλειστό Ευαγγέλιο με το αριστερό.