• Δέηση
  • Κωδικός Αντικειμένου : 139
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους
  • Τύπος : Εικόνα
  • Χρόνολογία : αρχές 19ου αιώνα
  • Τοποθεσία : Κόρινθος
  • Διαστάσεις : 0,43 x 0,32 μ.
  • Περιγραφή : Διακρίνονται ο Χριστός ένθρονος ως Μέγας Αρχιερεύς να ευλογεί με το δεξί χέρι, ενώ κρατά ειλητάριο με το αριστερό. Εκατέρωθεν στέκουν η Θεοτόκος και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Κάτω από την κεντρική παράσταση διακρίνονται οι Άγιοι Αντώνιος, Σπυρίδων, Μόδεστος, Χαράλαμπος και Παντελεήμων με τις οικείες επιγραφές.