• Λειψανοθήκη
  • Κωδικός Αντικειμένου : 135
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους
  • Τύπος : λειψανοθήκη
  • Τοποθεσία : Κόρινθος
  • Περιγραφή : Λειψανοθήκη, η οποία φέρει τεμάχια ελασμάτων αργυρού και εσωτερικά αργυρούν έλασμα, επί του οποίου υπήρχαν Άγια Λείψανα. Εσωτερικά του καλύμματος, του οποίου λείπει ένα τμήμα, εικονίζονται: η Αγία Τριάδα, ο άγιος Γεώργιος και η Θεοτόκος Δεξιοκρατούσα.