• Σταυρός Ευλογίας - Αγιασμού
  • Κωδικός Αντικειμένου : 133
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους
  • Τύπος : σταυρός ευλογίας
  • Χρόνολογία : 18ος αιώνας
  • Τοποθεσία : Κόρινθος
  • Περιγραφή : Ξυλόγλυπτος σταυρός με εντυπωσιακή αργυρή επένδυση. Ο σταυρός έχει υποστεί τη φυσιολογική φθορά του χρόνου, γεγονός που καθιστά «δυσανάγνωστες» τις παραστάσεις των κεραιών του. Ωστόσο στον κεντρικό διάχωρο της οριζόντιας κεραίας του σταυρού παρίσταται η Σταύρωση. Η βάση του έχει φιλοτεχνηθεί με συρματερή τεχνική, η οποία αποδίδει ομοιόμορφο ελικοειδή διάκοσμο, κατάστικτο με κόμβους.