• Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
  • Κωδικός Αντικειμένου : 132
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους
  • Τύπος : επιμανίκια
  • Χρόνολογία : 20ος αιώνας
  • Τοποθεσία : Κόρινθος
  • Περιγραφή : Ζεύγος χρυσοκέντητων επιμανικίων με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τα επιμανίκια είναι κεντημένα με χρυσά νήματα. Στο αριστερό εικονίζεται ολόσωμος ο αρχάγγελος Γαβριήλ και στο δεξιό σε στάση ευσεβισμού η Θεοτόκος. Πίσω από τα ιερά πρόσωπα εικονίζονται τα οικοδομήματα της Ναζαρέτ. Τον όλο διάκοσμο συμπληρώνει ομοιόμορφος φυτικός διάκοσμος κεντημένος με χρυσά νήματα.