• Επιμανίκια – Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
  • Κωδικός Αντικειμένου : 131
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους
  • Χρόνολογία : Αρχές 18ου αιώνα
  • Τοποθεσία : Κόρινθος
  • Περιγραφή : Ζεύγος χρυσοκέντητων επιμανικίων με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τα επιμανίκια είναι κεντημένα με χρυσά και αργυρά νήματα. Στο αριστερό εικονίζεται ολόσωμος ο αρχάγγελος Γαβριήλ και στο δεξιό σε στάση ευσεβισμού η Θεοτόκος. Τη βάση και την κορυφή τους περιτρέχει ομοιόμορφος φυτικός διάκοσμος κεντημένος με χρυσά νήματα.