• Μίτρα
  • Κωδικός Αντικειμένου : 128
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους
  • Τύπος : μίτρα
  • Χρόνολογία : 18ος αιώνας
  • Τοποθεσία : Κόρινθος
  • Περιγραφή : Μίτρα από πορφυρό βελούδο, στο οποίο έχουν επιρραφεί με χρυσά νήματα τα συνήθη διακοσμητικά στοιχεία. Στη βάση έχει κεντηθεί ομοιόμορφος φυλλοφόρος και ανθοφόρος διάκοσμος. Οι διασταυρούμενες ταινίες ενώνονται πάνω από τη στεφάνη συνθέτοντας ομοιόμορφο φυτικό διάκοσμο. Στην ταινία της μετόπης δεσπόζει το βυζαντινό σύμβολο του δικέφαλου αετού. Στα διάχωρα μεταξύ των ταινιών έχουν επιρραφεί ομοιόμορφοι πόλοι, στο κεντρικό μετάλλιο των οποίων παρίστανται σε προτομή οι τέσσερις ευαγγελιστές με τα αλληγορικά τους σύμβολα. Δύο σειρές από τρεις αστέρες περιβάλλουν κάθε πόλο. Στην κορυφή της μίτρας έχουν κεντηθεί ομοιόμορφοι φυλλοφόροι και ανθοφόροι κλάδοι. Στο κέντρο της στέψεως στηρίζεται ισοσκελής σταυρός από ημιπολύτιμους λίθους.