• Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Ζαχόλης
  • Κωδικός Αντικειμένου : 124
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους
  • Τύπος : ναός
  • Χρόνολογία : Οθωμανοκρατία
  • Τοποθεσία : Κόρινθος
  • Τρέχουσα Θέση : Ζαχόλη
  • Ιστορία : Ο ναός κτίστηκε επί Οθωμανοκρατίας σε διάστημα 39 ημερών μετά από χορήγηση 40 ημερών προθεσμίας από την Τουρκική Διοίκηση.
  • Περιγραφή : Είναι ένα από τα σπάνια μνημεία Χριστιανοσύνης από άποψης ρυθμού και αρχιτεκτονικής με τους δεκαεπτά τρούλλους.