• Ιερά Μονή του Αγίου Βλασίου άνω Τρικάλων
  • Κωδικός Αντικειμένου : 112
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους
  • Τύπος : Μοναστήρι
  • Ρυθμός : Σταυροπηγιακή
  • Χρόνολογία : περί τον 14ο αιώνα
  • Τοποθεσία : Κόρινθος
  • Τρέχουσα Θέση : Βορειοανατολική πλευρά της Ζηρείας (υψόμετρο 1.400 μ.)
  • Ιστορία : Οι απαρχές της Ιεράς Μονής του αγίου Βλασίου Άνω Τρικάλων χάνονται στον χρόνο, καθώς κάθε τι το οποίο θα μπορούσε να μαρτυρήσει τον χρόνο ίδρυσής του (χειρόγραφα, παλαίτυπα βιβλία κ.λ.π.) έχει απωλεσθεί. Η εικόνα του αγίου Βλασίου είναι του 14ου αιώνα και ως εκ τούτου στην ίδια περίοδο θα πρέπει να αναχθεί και η ανέγερση του πρώτου μικρού ναϋδρίου.
  • Περιγραφή : Ο σημερινός Ναός, μικρός και απλός, «είναι μονοθάλαμος, χαμηλός και φέρει δύο τυφλά τόξα δεξιά». Το Ιερό έχει μια κόγχη. Η σκεπή είναι δίρριχτη με αλλαγμένα τα παλιά βυζαντινά κεραμίδια. Το τέμπλο του Καθολικού είναι ξυλόγλυπτο, μοναδικής τεχνικής και παραπέμπει στην τέχνη τέμπλων του Αιγίου, έργων του Σκορδίλλη (16ος-17ος). Οι εικόνες αποδίδονται στον ίδιο δημιουργό. Οι κιονίσκοι είναι στρεπτοί σκαλιστοί. Οι πόρτες διαφέρουν. Η ωραία πύλη φέρει βημόθυρα, ενώ στο παραπόρτι της προθέσεως έχει φιλοτεχνηθεί τρίλοβο τόξο. Δεξιό παραπόρτι δεν υπάρχει στο Ιερό. Ο γυναικωνίτης προστέθηκε το 1918, με επιμέλεια του μοναχού Δομετίου Κασσόρη.