• Άγιοι Απόστολοι του Σολάκη
  • Κωδικός Αντικειμένου : 10
  • Συλλογή : Ιερά Αρχιεπισκοπή Aθηνών
  • Τύπος : ναός
  • Ρυθμός : Τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος
  • Κατηγορία : Ναός
  • Χρόνολογία : 10ος- α΄ ήμισυ 12ου αιώνα
  • Τοποθεσία : Αρχαία Αγορά- Ακρόπολη
  • Συνθήκες : πολύ καλή-
  • Τρέχουσα Θέση : Αρχαία Αγορά - Ακρόπολη
  • Περιγραφή : Βρίσκεται στην αρχαία αγορά, στην επονομαζόμενη μέχρι τις αρχές του 1930 συνοικία «Βρυσάκι», καθώς υπήρχαν πολλές βρύσες στην εν λόγω περιοχή. Πολλές εκκλησίες που βρίσκονταν στον χώρο κατεδαφίστηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Σχολή κλασικών Σπουδών στη δεκαετία του 1930 και ολοκληρώθηκαν το 1956, όταν περατώθηκε η αναστύλωση της στοάς του Αττάλου. Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων είναι η μόνη που σώθηκε και αναστηλώθηκε στην αρχική της μορφή, καθώς αφαιρέθηκαν όλες οι μεταγενέστερες προσθήκες που είχαν γίνει στο κτήριο. Ο ναός στην αρχική του μορφή οικοδομήθηκε μεταξύ του τελευταίου τετάρτου του 10ου και μέσα 12ου αιώνα. Ανήκει στον τύπο του απλού τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού. Στην βόρεια και νότια πλευρά του ναού υπάρχουν κόγχες κατά τον αγιορείτικο τύπο. Στη δυτική πλευρά υπάρχουν τρεις θύρες που κοσμούνται με αβαθείς κόγχες, πλαισιωμένες από τόξα οδοντωτών ταινιών. Τα παράθυρα του ναού είναι δίβολα. Την προσωνυμία Σολάκη προσέλαβε είτε από τον κτήτορά της είτε από την οικογένεια στην οποία ανήκε.