ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ»

Ο πολιτισμός ενός λαού είναι απόρροια του βασικού νοήματος, που διέπει την αντίληψή του για τη ζωή και το θάνατο. Ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο δορυφορείται κάθε εκδήλωση της ζωής είναι αυτή ακριβώς η θεώρηση για τον άνθρωπο στη σχέση του με το θείο, τον εαυτό του, το συνάνθρωπό του και τη φύση.

Στη δική μας παράδοση, στο δικό μας τρόπο ζωής, ο πυρήνας νοηματοδότησης είναι η πίστη. Η Εκκλησία προσφέρει τη δική της ερμηνεία για τον κόσμο και συνάμα τον τρόπο μεταμορφώσεώς του. Στο παρόν και στο μέλλον. Εδώ και τώρα. «Νυν και αεί».

Η Εκκλησία, με τη χάρη της αγάπης, μεταμορφώνει όλες τις εκδηλώσεις και τα κομμάτια του ανθρώπου. Και αφού μεταμορφώνει τα πάντα, δεν μπορεί να αφήνει απ' έξω στη συνάντηση αυτή τον πολιτισμό και την τέχνη.

Το άνοιγμα της Αποστολικής Διακονίας σ' ένα πρόγραμμα για την πολιτιστική κληρονομιά, την προβολή των μνημείων και την ψηφιακή διαχείρισή του στο διαδίκτυο σε άρρηκτη συνεργασία με τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλους εταίρους στο εσωτερικό και το εξωτερικό ανήκει στη φυσική της ταυτότητα και γι' αυτό υλοποιεί το πολιτιστικό πρόγραμμα «ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ». Η ονομασία του προγράμματος αποτελεί ένα ελάχιστο φόρο τιμής προς τον μεγάλο Βυζαντινό αυτοκράτορα, επί της μακρόχρονης βασιλείας του οποίου (527- 565) ανεγέρθηκαν οι περικαλλείς ιστορικοί ναοί της Αγίας Σοφίας, των Αγίων Σεργίου και Βάκχου, της Αγ. Ειρήνης, των Αγίων Αποστόλων και του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στη Βασιλεύουσα, του Αγίου Βιταλίου, του Αγίου Απολλιναρίου, του Αγίου Απολλιναρίου του Νέου και του Αγίου Μιχαήλ στη Ραβέννα, του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Έφεσο, ενώ οικοδομήθηκαν και τα έργα ενίσχυσης στη Μονή του Σινά και στην παρακείμενη μονή της Αγίας Κορυφής.

Η προσπάθεια οικοδόμησης συνεργασιών με άλλες Ορθόδοξες Τοπικές Εκκλησίες, Πανεπιστήμια, Μουσεία, Πολιτιστικούς Οργανισμούς, με στόχο την προβολή και διδασκαλία της πολιτιστικής κληρονομιάς των λαών, συμβάλλει στην καλλιέργεια της ειρήνης και του δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Τα πολιτιστικά αυτά προγράμματα ενισχύουν την κατάρτιση προγραμμάτων για την παιδεία, την κατήχηση, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη οικολογικών πρωτοβουλιών και προσφέρουν δυνατότητες εκπαίδευσης στελεχών και συνεργατών.