• Theotokos ‘i fovera prostasia’
  • Item ID : 418
  • Collection Name : Holy Metropolis of Messinia
  • Type : Icon