ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΕΣΙερά Μητρόπολις Σερβίων & Κοζάνης

Παναγία η Οδηγήτρια
Χριστός Παντοκράτωρ
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
Απόστολοι Πέτρος και Παύλος
Σύναξις των Αρχαγγέλων
Αγία Τριάς
Άγιοι Θεοφάνης ο νέος, Κλήμης και Διονύσιος ο εν Ολύμπ?
Άγιος Νικόλαος ημίσωμος
Κοίμηση της Θεοτόκου
Χριστός Μέγας αρχιερέας
(Η Κυριακή) της Σαμαρείτιδος
(Η Κυριακή) του Τυφλού
Η Ανάληψη
Η Γέννηση
Η Περιτομή
Η Υπαπαντή
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
Η Έγερσις του Λαζάρου
Η Βαϊοφόρος
Εικόνα με τέσσερις σκηνές
Μυστικός Δείπνος
Η Ανάσταση
Η Ψηλάφησις του Θωμά
(Η Κυριακή) των Μυροφόρων
(Η Κυριακή) του Παραλύτου
Η Μεσοπεντηκοστή
Η Πεντηκοστή
Η Γέννηση της Θεοτόκου
Τα Εισόδια της Θεοτόκου
Γεννέσιον του Προδρόμου
Η Αποτομή του Προδρόμου
Η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος
Άγιοι Πάντες
Μεταμόρφωση
Η Βάπτιση
Άγιοι Κύριλλος και Αθανάσιος