ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΕΣΙερά Μητρόπολις Μυτιλήνης, Ερεσσού & Πλωμαρίου

Άγιος Γεώργιος
Χριστός Παντοκράτωρ
Άγιος Νικόλαος
Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος
Παναγία η Γλυκοφιλούσα
Αρχάγγελος Μιχαήλ
Παναγία η Οδηγήτρια
Ανάληψη του Χριστού
Χριστός Παντοκράτωρ
Άγιος Δημήτριος ένθρονος
Άγιος Νικόλαος
Παναγία η «Πλατυτέρα»
Άγιος Νικόλαος Μύρων
Χριστός Παντοκράτωρ
Χριστός Παντοκράτωρ
Παναγία η Οδηγήτρια
Χριστός Παντοκράτωρ
Ο Παντοκράτωρ και Φιλάνθρωπος Χριστός
Απόστολοι Πέτρος και Παύλος
Χριστός Μέγας Αρχιερεύς
Άγιος Γεώργιος
Άγιος Δημήτριος
Αγία Αικατερίνη
Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής
Αρχάγγελος Μιχαήλ
Παναγία Οδηγήτρια
Μεταμόρφωση του Χριστού
Κάθοδος στον Άδη
Εισόδια της Θεοτόκου
Χριστός Παντοκράτωρ
Χριστός Παντοκράτωρ