ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΕΣΙερά Μητρόπολις Λήμνου & Αγ. Ευστρατίου

Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρείας
Άγιοι Νικόλαος και Χαράλαμπος
Θεοτόκος Οδηγήτρια
Θεοτόκος
Χριστός Παντοκράτωρ ένθρονος
Μεγάλη Δέηση
Θεοτόκος Οδηγήτρια
Σταυρός, επιστηλίου τέμπλου
Ιωάννης ο Θεολόγος
Χριστός Παντοκράτωρ
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
Χριστός ένθρονος
Θεοτόκος Οδηγήτρια
Η Μεταμόρφωση του Χριστού
Άγιοι Σαμωνάς, Μόδεστος και αδιάγνωστος
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης
Ευαγγελιστής Μάρκος
Άγιος Συμεών ο Στυλίτης
Η Θεοτόκος η Πορταΐτισσα
Θεοτόκος Οδηγήτρια
Θεοτόκος Οδηγήτρια
Ιωάννης ο Θεολόγος
Άγιος Χαράλαμπος
Θεοτόκος Οδηγήτρια
Βημόθυρο
Επιτάφιος Θρήνος
Χριστός Παντοκράτωρ ένθρονος
Θεοτόκος Ένθρονη και Βρεφοκρατούσα
Άγιος Χαράλαμπος
Η ψηλάφιση του Θωμά
Η Βαϊοφόρος
Η Κάθοδος του Χριστού στον Άδη
Η Θεοτόκος Ένθρονη και Βρεφοκρατούσα
Ευαγγελιστής Μάρκος
Τρεις Ιεράρχες
Άγιος Χαράλαμπος