ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
    
ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ναός Αγ. Βαρβάρας Ατιικής

Κωδικός Αντικειμένου: 89
Αρ. Αντικειμένου Συλλογής:
Συλλογή: Ναός Αγ. Βαρβάρας Ατιικής
Όνομα: Άγιος Γεράσιμος Κεφαλληνίας
Τύπος: φορητή εικόνα
Ρυθμός:
Κατηγορία: Εικόνα
Χρονολογία:
Τοποθεσία: Αγία Βαρβάρα Αιγάλεω
Ιδιοκτήτης:
Επιγραφές:
Τεχνική:
Υλικό: ξύλο
Διαστάσεις:
Κατάσταση: καλή
Τρέχουσα θέση:


Περιγραφή: Κάτω αριστερά : Δαπάνη Στάμω Κουλουμπή, Αγγελικής Κλήσσα και συνδρομητών. Στην πίσω όψη φέρει επιγραφή στο πάνω τμήμα της εικόνας : Κυρίαν Δέσποιναν Μπεκιαροπούλου, Μαυρομιχάλη 3, Πειραιά, δια Μιχαήλ Ιερομ. Ελανικού 10, Αθήνας. Στο κέντρο της εικόνας