ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
    
ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ιερά Μητρόπολις Λήμνου & Αγ. Ευστρατίου

Κωδικός Αντικειμένου: 72
Αρ. Αντικειμένου Συλλογής: 5
Συλλογή: Ιερά Μητρόπολις Λήμνου & Αγ. Ευστρατίου
Όνομα: Χριστός Παντοκράτωρ ένθρονος
Τύπος: Εικόνα
Ρυθμός:
Κατηγορία: Εικόνα
Χρονολογία: Δεύτερο μισό του 17ου αιώνα
Τοποθεσία: Λήμνος
Ιδιοκτήτης:
Επιγραφές:
Τεχνική:
Υλικό:
Διαστάσεις: 52x40.5x3,6
Κατάσταση: κακή
Τρέχουσα θέση: Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ατσικής


Περιγραφή: Ο Χριστός εικονίζεται ένθρονος και μετωπικός. Με το δεξί χέρι ευλογεί και με το αριστερό κρατά ανοικτό ευαγγέλιο στο οποίο αναγράφεται: ΔΕΎΤΕ/ ΠΡΟΣ ΜΕ / ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΟΠΙ/ ΩΝΤΕΣ / ΚΑΙ ΠΕΦΟΡ/ ΤΙΣΜΕ /ΝΟΙ ΚΑΤΩ (Ματθ. 11, 28). Φορά κόκκινο χιτώνα με βαθυπράσινο ιμάτιο στο οποίο διακρίνονται περίτεχνες χρυσοκοντυλιές. Κάθεται σε δύο μαξιλάρια -ένα πορτοκαλόχρωμο και ένα βαθυπράσινο-, επάνω σε ξύλινο θρόνο με πολλές χρυσογραφίες. Στο πάνω μέρος του χρυσού βάθους είναι γραμμένα τα αρχικά ΙC-ΧC μέσα σε κόκκινους δίσκους. Ο ζωγράφος απεικονίζει τον Χριστό στον τύπο του ένθρονου Παντοκράτορα και ακολουθεί τα πρότυπα της Κρητικής σχολής του 16ου και 17ου αιώνα. Κάποιες λεπτομέρειες, όπως οι διάστικτοι κύκλοι και οι ρόδακες στο περίγραμμα του φωτοστέφανου, οι κόκκινοι δίσκοι με τα χρυσά φυτικά κοσμήματα, οι έντονες φωτοσκιάσεις και η απλοποιημένη απόδοση του θρόνου, συνδέουν την εικόνα με το καλλιτεχνικό ρεύμα που αναπτύσσεται στον ευρύτερο μακεδονικό και αγιορείτικο χώρο και μπορούν να τη χρονολογήσουν στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα. Η εικόνα παρουσιάζει μεγάλη ρωγμή και εκτεταμένη φθορά της ζωγραφικής επιφάνειας στο κάτω μέρος.