ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
    
ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης

Κωδικός Αντικειμένου: 456
Αρ. Αντικειμένου Συλλογής: 18
Συλλογή: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης
Όνομα: Η Γέννηση
Τύπος: Τοιχογραφία
Ρυθμός:
Κατηγορία: Εικόνα
Χρονολογία: β΄ τέταρτο του 11ου αι.
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης:
Επιγραφές:
Τεχνική:
Υλικό:
Διαστάσεις:
Κατάσταση:
Τρέχουσα θέση: Ανατολικό τμήμα της νότιας καμάρας του ναού της Παναγίας των Χαλκέων.


Περιγραφή: Στο κέντρο της σύνθεσης απεικονίζεται σπηλιά εντός οξυκόρυφου βράχου. Η Παναγία αναπαριστάνεται ανακεκλιμένη στα αριστερά της σπηλιάς, φέρουσα μενεξεδί μαφόριο. Στρέφει το κεφάλι της προς τα δεξιά, όπου βρίσκεται το σπαργανωμένο βρέφος. Δεξιά ο όνος και το βόδι ακουμπούν τα κεφάλια τους στη φάτνη, πάνω από την οποία κατεβαίνει δεσμίδα φωτός που εκπέμπει οκτάκτινος αστέρας. Αριστερά, πίσω από τους βράχους εικονίζονται τρεις άγγελοι με γκρίζο χιτώνα και λαδοπράσινο ιμάτιο, που τείνουν σε δέηση τα χέρια προς τον Χριστό. Δεξιά, άλλος άγγελος συνομιλεί με έναν ποιμένα, του οποίου σώζεται μόνο το προτεταμένο χέρι. Κάτω από το σπήλαιο δεξιά είναι η σκηνή του λουτρού του Βρέφους.