ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
    
ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης

Κωδικός Αντικειμένου: 450
Αρ. Αντικειμένου Συλλογής: 12
Συλλογή: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης
Όνομα: Ναός των Ταξιαρχών
Τύπος: Ναός
Ρυθμός:
Κατηγορία: Ναός
Χρονολογία: 14ος αιώνας
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Ιδιοκτήτης:
Επιγραφές:
Τεχνική:
Υλικό:
Διαστάσεις: 14,05x13,65 μ.
Κατάσταση:
Τρέχουσα θέση:


Περιγραφή: Τετράγωνο οικοδόμημα, οι εσωτερικές διαστάσεις του οποίου, άνευ της ημικυκλικής αψίδας, είναι 14,05 Χ 13,65. Αποτελείται από ένα κεντρικό κλίτος, περιβαλλόμενο από τρεις πλευρές σε σχήμα Π. Το κλίτος καταλήγει ανατολικά σε αψίδα εξωτερικά πεντάπλευρη. Σε κάθε μία από τι μακρές πλευρές του κεντρικού κλίτους βρίσκοντα δύο ανοίγματα με τα οποία συγκοινωνεί με τα εκατέρωθεν σκέλη της στοάς. Το βόρειο και το νότιο σκέλος της στοάς ανατολικά καταλήγουν σε δύο τετράγωνα διαμερίσματα, καλυπτόμενα από ημικυκλική οροφή. Η προεξέχουσα τρίπλευρη εξωτερική αψίδα του βορείου διαμερίσματος χρησίμευε ως Πρόθεσις. Η κρύπτη του ναού έχει τις ίδιες διαστάσεις, στην πραγματικότητα πρόκειται για το ισόγειο του ναού, καθώς ουδέποτε βρισκόταν κάτω από το έδαφος, όπως φαίνεται από τα επιμήκη του παράθυρα. Οι δύο κόγχες στις οποίες απολήγουν ανατολικά, η βόρεια και η κεντρική στοά της κρύπτης, χρησίμευαν ως οστεοφυλάκια. Κατά μήλος των στοών, εκατέρωθεν των τοίχων, καθώς και στη βόρεια πλευρά υπάρχουν τρίπλευροι τάφοι φέροντες άνω τόξο. Εντός εκάστου εξ αυτών τοποθετούνταν σαρκοφάγος. Το είδος της τοιχοδομίας του ναού, με ακανόνιστους μικρούς λίθους και τεμάχια λίθων, απαντάται σε πολλούς ναούς της ευρύτερης περιοχής.