ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
    
ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας

Κωδικός Αντικειμένου: 403
Αρ. Αντικειμένου Συλλογής: 1
Συλλογή: Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας
Όνομα: Ιερός ναός αγίου Ανδρέα
Τύπος: ναός
Ρυθμός: Σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο
Κατηγορία: Ναός
Χρονολογία: 9ος-αρχές 10ου αι.
Τοποθεσία:
Ιδιοκτήτης:
Επιγραφές:
Τεχνική:
Υλικό:
Διαστάσεις:
Κατάσταση:
Τρέχουσα θέση: Πυλία


Περιγραφή: Ο ναός υπήρξε στην αρχική του φάση μια μεγάλη τρίκλιτη βασιλική που μετασκευάστηκε αργότερα σε σταυροειδή εγγεγραμμένο με τρούλο. Ο σημερινός ναός περιορίζεται στο κεντρικό κλίτος της αρχικής. Στην πρώτη οικοδομική φάση ανήκει με βεβαιότητα η μεγάλη αψίδα με τη βαθμιδωτή διαμόρφωση της στέγασης στη ράχη του τεταρτοσφαιρίου της και τρία μεγάλα τοξωτά παράθυρα στον ημικύλιδρο. Στοιχείο για τη χρονολόγησή της αποτελεί η οδοντωτή ταινία που οριοθετεί τα εξωράχια των παραθύρων. Οδοντωτές ταινίες ή γείσα, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα της έρευνας, κάνουν την εμφάνισή τους στον ελλαδικό χώρο κατά το τελευταίο τέταρτο του 9ου αιώνα, με αρχαιότερο παράδειγμα να θεωρείται ακριβώς χρονολογημένη εκκλησία της Παναγίας στον Ορχομενό (τ. Σκριπού) Βοιωτίας (873/74).