ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
    
ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ιερά Μητρόπολις Ελασσώνας

Κωδικός Αντικειμένου: 388
Αρ. Αντικειμένου Συλλογής: 17
Συλλογή: Ιερά Μητρόπολις Ελασσώνας
Όνομα: Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου Τσαριτσάνης
Τύπος: ναός
Ρυθμός: Μονόχωρος ναός
Κατηγορία: Ναός
Χρονολογία: αρχές του 17ου αιώνος
Τοποθεσία:
Ιδιοκτήτης:
Επιγραφές:
Τεχνική:
Υλικό: πετρόκτιστος ναός
Διαστάσεις:
Κατάσταση:
Τρέχουσα θέση: Βρίσκεται κτισμένος στο βορειοδυτικό τμήμα της Τσαριτσάνης, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από την πλατεία της κωμοπόλεως.


Περιγραφή: Ορθογώνιος σε κάτοψη ναός, με νάρθηκα στα δυτικά, που επικοινωνεί με δύο κλειστές στοές, νότια και βόρεια, ώστε να δίνει την εντύπωση, ότι περιβάλλεται από κλειστό περίστωο σε σχήμα Π. Στεγάζεται με δίρριχτη στέγη, ενώ στη νότια πλευρά, μια χαμηλή θύρα οδηγεί στο εσωτερικό του ναού. Πάνω από την θύρα, σε τοξωτό υπέρθυρο, διαμορφώνεται τοξωτή κόγχη, στην οποία εικονίζεται η μορφή του αγίου Νικολάου και εκατέρωθεν οι μορφές των αγίων Δημητρίου και Γεωργίου. Όλα τα τμήματα του ναού είναι κατάγραφα με σπάνιες και εξαιρετικής τέχνης αγιογραφίες. Η παλαιότερη επιγραφή βρίσκεται στον βόρειο τοίχο του νάρθηκος και αναφέρεται ως έτος αγιογράφησης του 1615. Σύγχρονο με τις τοιχογραφίες του κυρίως ναού, είναι και το ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο του 1615, με τις εξαιρετικές, «Δεσποτικές» εικόνες, το δωδεκάορτο και τα «Αποστολικά».