ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
    
ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ιερά Μητρόπολις Ελασσώνας

Κωδικός Αντικειμένου: 377
Αρ. Αντικειμένου Συλλογής: 6
Συλλογή: Ιερά Μητρόπολις Ελασσώνας
Όνομα: Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Δομενίκου
Τύπος:
Ρυθμός: Τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, με μεταγενέστερο εσωνάρθηκα.
Κατηγορία: Ναός
Χρονολογία:
Τοποθεσία:
Ιδιοκτήτης:
Επιγραφές:
Τεχνική:
Υλικό:
Διαστάσεις:
Κατάσταση:
Τρέχουσα θέση: Βρίσκεται κτισμένος στο βορειοανατολικό τμήμα του χωριού, κτισμένος στην παλαιά ακρόπολη των Χυρετιών.


Περιγραφή: Εκ πρώτης όψεως δίδει την εντύπωση πως πρόκειται για μεταβυζαντινό μνημείο, ωστόσο, το σύνθρονο, το τρίλοβο παράθυρο της κόγχης του ιερού Βήματος, οι τοξωτές κιονοστοιχίες, που τα κλίτη και η βυζαντινή επιγραφή, στον δυτικό τοίχο καθώς και πολλά άλλα στοιχεία δηλώνουν ότι ο Ναός είναι κτίσμα της βυζαντινής περιόδου. Ο Ναός έχει ευρύχωρο ιερό Βήμα, ενώ τα διακονικά επικοινωνούν με θολωτές πύλες. Στο χώρο του εσωνάρθηκος διασώζεται μικρό τμήμα από το παλαιό ψηφιδωτό δάπεδο του Ναού.