ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
    
ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ιερά Μητρόπολις Αργολίδας

Κωδικός Αντικειμένου: 363
Αρ. Αντικειμένου Συλλογής: 5
Συλλογή: Ιερά Μητρόπολις Αργολίδας
Όνομα: Αγία Μαρίνα
Τύπος: ναός
Ρυθμός: εγγεγραμμένους σταυροειδής τετρακιόνιους ναούς με τρούλο
Κατηγορία: Ναός
Χρονολογία: 18ος αιώνας
Τοποθεσία: Λυγουριό
Ιδιοκτήτης:
Επιγραφές:
Τεχνική:
Υλικό:
Διαστάσεις:
Κατάσταση:
Τρέχουσα θέση:


Περιγραφή: Μεταβυζαντινός ναός που έχει αφιερωθεί στην Αγία Μαρίνα και ανήκει στους εγγεγραμμένους σταυροειδείς τετρακιόνιους ναούς με τρούλο. Εσωτερικά τέσσερις μαρμάρινοι αρχαίοι κίονες, οι τρεις από τους οποίους φέρουν ιωνικά κιονόκρανα, στηρίζουν τον τρούλο του. Το κτιστό τέμπλο διαχωρίζει τον κυρίως ναό και έχει τοιχογραφηθεί, όπως και σημαντικό μέρους του ναού, με αγιογραφίες άγνωστου ζωγράφου. Πάνω από την ωραία πύλη διασώζεται η κτητορική επιγραφή, η οποία αναφέρει το έτος 1713 και συνδέει την ανέγερση του ναού με τον επίσκοπο Δαμαλών και Πεδιάδος Ιάκωβο. Στο βόρειο τοίχο υπάρχει δεύτερη επιγραφή, η οποία φανερώνει πως τον ίδιο χρόνο έγινε και η αγιογράφηση μέρους του ναού, η οποία πρέπει να διακόπηκε από τα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν με την επάνοδο των Τούρκων στην Πελοπόννησο, το 1715.