ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
    
ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ιερά Μητρόπολις Αργολίδας

Κωδικός Αντικειμένου: 362
Αρ. Αντικειμένου Συλλογής: 25
Συλλογή: Ιερά Μητρόπολις Αργολίδας
Όνομα: Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος
Τύπος:
Ρυθμός: Σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο
Κατηγορία: Ναός
Χρονολογία:
Τοποθεσία: Λυγουριό
Ιδιοκτήτης:
Επιγραφές:
Τεχνική:
Υλικό:
Διαστάσεις:
Κατάσταση:
Τρέχουσα θέση:


Περιγραφή: Ανήκει στους εγγεγραμμένους σταυροειδείς ναούς με τρούλο, ο οποίος έχει μεταγενέστερα ανακατασκευαστεί. Ως υλικά δόμησής του έχουν χρησιμοποιηθεί πωρόλιθοι, ασβεστόλιθοι και πλίνθοι, ενώ στην τοιχοποιία του έχουν ενσωματωθεί και αρχαία μέλη. Η κύρια είσοδος του είναι στο δυτικό τοίχο που έχει ολόκληρος ανακατασκευαστεί, ενώ πάνω από τη νότια είσοδο έχει διαμορφωθεί μικρό πρόπυλο. Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων είναι ανεπίχριστες εκτός από εκείνες του ιερού και δεν διακρίνονται ίχνη αγιογράφησης. Ο τύπος στον οποίο ανήκει ο ναός εμφανίζεται τον 8ο αιώνα και διατηρείται ως τα τέλη του 11ου αιώνα, σύμφωνα δε με τυπολογικά κριτήρια η οικοδόμησή του τοποθετείται στα μέσα του 11ου αιώνα.