ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
    
ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ιερά Μητρόπολις Αργολίδας

Κωδικός Αντικειμένου: 356
Αρ. Αντικειμένου Συλλογής: 11
Συλλογή: Ιερά Μητρόπολις Αργολίδας
Όνομα: Μεταμόρφωση του Σωτήρος
Τύπος:
Ρυθμός: εγγεγραμμένος σταυροειδής ναός, που φέρει οκταγωνικό τρούλο αθηναϊκού τύπου
Κατηγορία: Ναός
Χρονολογία: 11ο-12ο αιώνα
Τοποθεσία: Πλατανίτη
Ιδιοκτήτης:
Επιγραφές:
Τεχνική:
Υλικό:
Διαστάσεις:
Κατάσταση:
Τρέχουσα θέση:


Περιγραφή: Ο μονόχωρος εγγεγραμμένος σταυροειδής ναός, που φέρει οκταγωνικό τρούλο αθηναϊκού τύπου, κτίστηκε στις αρχές του 12ου αιώνα, ενώ ο μελετητής Struck το χρονολογεί στα πρώτα χρόνια του 11ου αιώνα. Στα χαμηλότερα μέρη του έχουν χρησιμοποιηθεί μεγάλες πέτρες και αρχαία μαρμάρινα μέλη για να ενισχύουν δομικά την κατασκευή. Τα δίλοβα παράθυρά του περιβάλλονται από ενιαίο πλίνθινο τόξο και κεραμική οδοντωτή ταινία, ενώ ο τρούλος έχει μονόλοβα ανοίγματα στις τέσσερις πλευρές του και οι ακμές τονίζονται με λαξευμένους κιονίσκους. Εσωτερικά είχε τοιχογραφηθεί, σήμερα όμως έχουν απομείνει σπαράγματα από εκείνες τις αγιογραφίες, οι οποίες χρονολογούνται σε χρόνια μεταγενέστερα της κτίσης του ναού.