ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
    
ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ιερά Μητρόπολις Αργολίδας

Κωδικός Αντικειμένου: 351
Αρ. Αντικειμένου Συλλογής: 26
Συλλογή: Ιερά Μητρόπολις Αργολίδας
Όνομα: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
Τύπος: ναός
Ρυθμός: Σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο
Κατηγορία: Ναός
Χρονολογία:
Τοποθεσία: Αλέα
Ιδιοκτήτης:
Επιγραφές:
Τεχνική:
Υλικό:
Διαστάσεις:
Κατάσταση:
Τρέχουσα θέση:


Περιγραφή: Το αρχαιότερο χριστιανικό μνημείο της ορεινής Αργολίδας το οποίο έχει διασωθεί, είναι ο ναός του Προδρόμου στο χωρίο Αλέα, έστω και αν οι συνεχείς ανακαινίσεις τον έχουν παραμορφώσει. Ένα χάραγμα πάνω σε μάρμαρο της νότιας εισόδου μαρτυρά ανακαίνισή του το 1883. Αυξήθηκε όμως και αλλοιώθηκε η ομορφιά ενός παλαιού εγγεγραμμένου σταυροειδή ναού με τρούλο, σε εργασίες που έγιναν το έτος 1912. Εσωτερικά έχουν διασωθεί αρκετές αγιογραφίες άριστης τέχνης, τις οποίες κάποιοι ερευνητές, λόγω κυρίως της μεγαλογράμματης γραφής που φέρουν, τις χρονολογούν το 13ο αιώνα.