ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
    
ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ιερά Μητρόπολις Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης

Κωδικός Αντικειμένου: 307
Αρ. Αντικειμένου Συλλογής: 123
Συλλογή: Ιερά Μητρόπολις Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης
Όνομα: Άγιος Αντώνιος και σκηνές του βίου του
Τύπος: Εικόνα
Ρυθμός:
Κατηγορία: Εικόνα
Χρονολογία: 1866
Τοποθεσία: Ύδρα
Ιδιοκτήτης:
Επιγραφές:
Τεχνική: αυγοτέμπερα
Υλικό: ξύλο
Διαστάσεις: 68,5 x 49 εκ
Κατάσταση:
Τρέχουσα θέση: Εκκλησιαστικό Μουσείο Ύδρας


Περιγραφή: Στο κεντρικό ορθογώνιο διάχωρο εικονίζεται ορθόκοσμος ο αγιος Αντώνιος, ο ιδρυτής του μοναχισμού στην Αίγυπτο. Φορεί μοναχικά ενδύματα, λαδόχρωμο χιτώνα και κοκκινωπό ιμάτιο που πέφτει κυματιστά προς τα κάτω, και σκουρογάλανο αναλαβό, κοσμημένο με κόκκινους σταυρούς, ο οποίος πέφτει κάθετα μπροστά και καλύπτει την κεφαλή. Ο Άγιος, με γεροντικά χαρακτηριστικά, έχει το δεξί χέρι απλωμένο σε ευλογία και κρατεί ανοικτό ειλητάριο στο αριστερό. Από την άνω δεξιά γωνία, μέσα από νεφέλες προβάλλει το χέρι του Θεού που τον ευλογεί. Κάτω δεξιά, στο λαδοπράσινο έδαφος όπου φύονται χαμηλά, θαλερά δένδρα, υπάρχει σε δύο στίχους η επιγραφή «Ζητείς της ολογραφήσας με αγώνα του πολ…/ είναι Φίλιππος τσουλάτης ιερεύς ο κεφαλλην», ενώ στο χρυσό πλαίσιο χαμηλά διαβάζουμε, σε λευκό την αφιερωτική επιγραφή «Δέησις Αντωνίου εν Γούβη 1866 Ιουλίου 30». Το κεντρικό θέμα πλαισιώνουν δώδεκα σκηνές από τον βίο του Αγίου, όχι με χρονολογική σειρά, οι οποίες χωρίζονται με χρυσή ταινία όπου αναγράφονται με λευκό οι μικρογράμματες επιγραφές που τις ταυτίζουν.