ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
    
ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ιερά Μητρόπολις Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης

Κωδικός Αντικειμένου: 301
Αρ. Αντικειμένου Συλλογής: 124
Συλλογή: Ιερά Μητρόπολις Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης
Όνομα: Δέηση και δύο Αγίες
Τύπος: Εικόνα
Ρυθμός:
Κατηγορία: Εικόνα
Χρονολογία: Τέλη 18ου αι. – αρχές 19ου αι.
Τοποθεσία: Ύδρα
Ιδιοκτήτης:
Επιγραφές: …ΕΥΗ
Τεχνική: αυγοτέμπερα
Υλικό: ξύλο
Διαστάσεις: 35 x 30,5 εκ
Κατάσταση:
Τρέχουσα θέση: Εκκλησιαστικό Μουσείο Ύδρας


Περιγραφή: Η εικόνα, χωρισμένη σε δύο ζώνες, σώζεται σε πολύ κακή κατάσταση, με εκτεταμένες φθορές στο μεγαλύτερο τμήμα της ζωγραφικής επιφάνειας. Στο ανώτερο τμήμα απεικονίζεται η παράσταση της Δέησης. Τον καθισμένο σε ξυλόγλυπτο θρόνο με υποπόδιο Χριστό που ευλογεί και κρατεί ανοιχτό Ευαγγέλιο, δορυφορούν σεβίζοντες η Παναγία, αριστερά και ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, δεξιά. Χαμηλά, δύο ημίσωμες Αγίες, στραμμένες κατά τα τρία τέταρτα, αποδίδονται στον τύπο του μάρτυρα να κρατούν σταυρό, αυτή αριστερά ταυτίζεται, από τμήμα σωζόμενης αγιωνυμικής επιγραφής. (…ΕΥΗ), με την αγία Παρασκευή, ενώ αυτή δεξιά παραμένει αδιάγνωστη.