ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
    
ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ιερά Μητρόπολις Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης

Κωδικός Αντικειμένου: 298
Αρ. Αντικειμένου Συλλογής: 144
Συλλογή: Ιερά Μητρόπολις Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης
Όνομα: Μεταμόρφωση
Τύπος: Εικόνα
Ρυθμός:
Κατηγορία: Εικόνα
Χρονολογία: Τέλη 18ου αι. – αρχές 19ου αι.
Τοποθεσία: Ύδρα
Ιδιοκτήτης:
Επιγραφές: Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙC ΤΟΥ CΩΤΗΡΟC
Τεχνική: αυγοτέμπερα
Υλικό: ξύλο
Διαστάσεις: 36,5 x 27 εκ
Κατάσταση:
Τρέχουσα θέση: Εκκλησιαστικό Μουσείο Ύδρας


Περιγραφή: Στο κέντρο της σύνθεσης δεσπόζει ο λευκοντυμένος Χριστός. Προβάλλεται σε τρίζωνη ακτινωτή δόξα, στην κορυφή του όρους Θαβώρ που αποδίδεται ως χαμηλός λόφος. Ευλογεί με το δεξί χέρι και κρατεί κλειστό ειλητάριο στο αριστερό. Αριστερά και δεξιά οι προφήτες Ηλίας και Μωυσής, επάνω σε νεφέλες, δορυφορούν σεβίζοντες τον Κύριο. Χαμηλά στο έδαφος οι τρεις μαθητές Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος, παρακολουθούν με αμηχανία και θάμβος το υπερφυσικό γεγονός. Ψηλά στο χρυσό βάθος απλώνεται η επιγραφή σε κόκκινο Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙC ΤΟΥ CΩΤΗΡΟC. Κόκκινη γραπτή ταινία πλαισιώνει τη σύνθεση.