ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
    
ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ιερά Μητρόπολις Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης

Κωδικός Αντικειμένου: 294
Αρ. Αντικειμένου Συλλογής: 12
Συλλογή: Ιερά Μητρόπολις Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης
Όνομα: Ανάληψη
Τύπος: Εικόνα
Ρυθμός:
Κατηγορία: Εικόνα
Χρονολογία: Τέλη 18ου αι.
Τοποθεσία: Ύδρα
Ιδιοκτήτης:
Επιγραφές: Η ΑΝΑΛΗΨΙC Τ[ΟΥ] Χ[ΡΙΣΤ]ΟΥ
Τεχνική: αυγοτέμπερα
Υλικό: Ξύλο
Διαστάσεις: 52,5 x 33 εκ
Κατάσταση:
Τρέχουσα θέση: Εκκλησιαστικό Μουσείο Ύδρας


Περιγραφή: Στο ανώτερο τμήμα της παράστασης ο Χριστός, καθισμένος με επίσημη στάση σε ουράνιο τόξο, περιβάλλεται από κυκλική χρυσάκτινη σκουρογαλάζια δόξα, την οποία ανακρατούν δύο άγγελοι. Ο Κύριος ευλογεί με τη δεξιά και στηρίζει κλειστό ειλητάριο στον αριστερό μηρό. Χαμηλότερα, στον κεντρικό άξονα, η Παναγία ορθοστημένη παρακολουθεί με δέος και συγκρατημένη ταραχή, ενώ την παραστέκουν δύο λευκοντυμένοι άγγελοι με υψωμένα προς τον αναλαμβανόμενο Χριστό χέρια. Δεξιά και αριστερά οι Απόστολοι, μοιρασμένοι σε δύο ημιχώρια, με κορυφαίους τους Πέτρο και Παύλο αντίστοιχα, με ζωηρές χειρονομίες και σε κινημένες στάσεις, συμμετέχουν με θάμβος και ιερό τρόμο στο υπερφυσικό γεγονός. Στο βάθος το όρος των Ελαιών, κατάφυτο με ελιές με πυκνό φύλλωμα, διακρίνει τον επίγειο από τον ουράνιο κόσμο, ενώ χαμηλά στο έδαφος μικροί θάμνοι ανεμίζουν απαλά. Στον χρυσό κάμπο, στο ανώτερο τμήμα απλώνεται η επιγραφή: Η ΑΝΑΛΗΨΙC Τ[ΟΥ] Χ[ΡΙΣΤ]ΟΥ. Η σύνθεση τοποθετείται κάτω από γραπτό γαλανό τόξο με λεπτογραμμένο φυτικό διάκοσμο.