ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
    
ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους

Κωδικός Αντικειμένου: 142
Αρ. Αντικειμένου Συλλογής: 33
Συλλογή: Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους
Όνομα: Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου
Τύπος: Εικόνα
Ρυθμός:
Κατηγορία:
Χρονολογία: 1841
Τοποθεσία: Κόρινθος
Ιδιοκτήτης:
Επιγραφές: Η εικόνα αποτελεί έργο των εργαστηρίων της Κωνσταντινουπόλεως, όπως μαρτυρεί και σχετική επιγραφή: «Χειρ Χριστόδουλου Επιβατιανού Κων/πολις».
Τεχνική:
Υλικό:
Διαστάσεις: 0,54 x 0,40 μ.
Κατάσταση:
Τρέχουσα θέση:


Περιγραφή: Στο κέντρο της εικόνος παρίσταται ο δήμιος φέρων ξίφος και η Σαλώμη, η οποία φέρει επί πινακίου την κεφαλή του Ιωάννου του Προδρόμου.