ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
    
ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους

Κωδικός Αντικειμένου: 141
Αρ. Αντικειμένου Συλλογής: 32
Συλλογή: Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους
Όνομα: Γέννηση του Χριστού
Τύπος:
Ρυθμός:
Κατηγορία:
Χρονολογία: 19ος αιώνας
Τοποθεσία: Κόρινθος
Ιδιοκτήτης:
Επιγραφές:
Τεχνική:
Υλικό:
Διαστάσεις: 0,48 x 0,35 μ.
Κατάσταση:
Τρέχουσα θέση:


Περιγραφή: Την κεντρική παράσταση καταλαμβάνει η Γέννηση του Χριστού. Συγκεκριμένα παρίσταται η ιερή οικογένεια με το Θείο Βρέφος, τη Θεοτόκο, τον Ιωσήφ και τους ποιμένες, ενώ στο μέσον δεσπόζει ο αστέρας της Γεννήσεως. Στα τέσσερα μετάλλια των γωνιών παρίστανται η επίσκεψη των τριών Μάγων στον βασιλιά Ηρώδη, η φυγή στην Αίγυπτο, η προσκύνηση των Μάγων και η σφαγή των νηπίων.