ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ   E-SHOP  ΑΡΘΡΑ    ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
    
ΣΥΛΛΟΓΕΣ Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους

Κωδικός Αντικειμένου: 124
Αρ. Αντικειμένου Συλλογής: 15
Συλλογή: Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους
Όνομα: Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Ζαχόλης
Τύπος: ναός
Ρυθμός:
Κατηγορία:
Χρονολογία: Οθωμανοκρατία
Τοποθεσία: Κόρινθος
Ιδιοκτήτης:
Επιγραφές:
Τεχνική:
Υλικό:
Διαστάσεις:
Κατάσταση:
Τρέχουσα θέση: Ζαχόλη
Ιστορικά Στοιχεία: Ο ναός κτίστηκε επί Οθωμανοκρατίας σε διάστημα 39 ημερών μετά από χορήγηση 40 ημερών προθεσμίας από την Τουρκική Διοίκηση.

Περιγραφή: Είναι ένα από τα σπάνια μνημεία Χριστιανοσύνης από άποψης ρυθμού και αρχιτεκτονικής με τους δεκαεπτά τρούλλους.